fundacja_1_20211012_1951609310.png

Nasz Ośrodek został umieszczony na mapie Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach przystąpienia do projektu Certyfikacja Podmiotów Turystycznych.